Adaptace obilného sila v areálu Winternitzových automatických mlýnů
studio: Prokš Přikryl architekti - proksprikryl.cz
autoři: Martin Prokš, Marek Přikryl
Pro silo a jeho technologii je typická vertikalita, vertikální pohyb. Sklobetonové podlahy v sálu a v parteru vytvářejí dráhu pro světlo přes všechna podlaží až do suterénu. Suterén byl vyhlouben mezi masivními sloupy a slouží jako zázemí. Podzemní prostory – téměř podsvětí – mohly vzniknout díky tomu, že sloupy jsou založeny hlouběji, než jsme v průzkumech předpokládali. Nově je také zpřístupněn vnitřek samotných zásobníků v úrovni druhého podlaží, ale jen v minimální míře, pouze vložením lehké lávky z pororoštu, a prostory zůstávají jinak prakticky netknuté. Zde je vidět samotná podstata sila.
Back to Top