Dům Babu
Architekt:
Archport - www.archport.cz
Pozemek, na kterém se naše stavba nachází, má pouze 238 m2 a směrem na jih se zužuje a svažuje. Dům BABU na tyto skutečnosti reaguje jak výrazově, tak i hmotově a navazuje na přirozený vývoj ulice. Toto byl klíčový bod udržitelnosti a rozvoje místa při řešení návrhu. Bylo nutné se vypořádat s výškovými rozdíly mezi sousedními objekty. Dům byl odsazen na západní hranici pozemku, blíže ke kancelářské budově. Tím je více exponován do své zahrady a neomezuje zbývající část dvojdomku. Domek je dvoupodlažní a je zastřešen kombinací dvou pultových střech, které jsou od sebe odsazeny světlíkem osvětlujícím vnitřní galerii. Horní úroveň hřebene se dostává do výšky osmi metrů a tím se dům stává řádným členem ulice, který respektuje jak uliční čáru, tak i výškové poměry domů. Základní proporce vychází z krychle. Výška k horní hraně střechy je stejně velká jako strana čtverce půdorysu, tedy osm metrů. Bok domu tvoří společně s plným dřevěným plotem jednolitý profil, který se táhne po celé délce pozemku a dotváří charakter dvorku. ​​​​​​​
Back to Top