Cena časopisu Intro
Autorka: Tereza Šváchová - studio uncut, klient: INRO - www.intro.cz
Cena bude udělována každoročně nejlepší realizaci publikované v časopise INTRO za poslední rok, do prvního ročníku byly nominovány realizace publikované v INTRU v posledních třech letech. ​​​​​​​
Back to Top