Císařské lázně – multifunkční sál
Akustické řešení a audiovizuální technologie:
AVT Group
Fotografie:
Petr Polák, Matěj Hošek
Nový sál je vložen do prostoru dvorany historického objektu. Vestavěná konstrukce se památkové budovy nedotýká a stojí na šesti nohách na bodových základech (mikropiloty). Objem se důsledně vyhýbá přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodové stěně. Veškeré potřebné audiovizuální, scénické a akustické technologie jsou součástí vloženého objektu.
Back to Top