CO-EXTENSIVE
klient: Galerie Rudolfinum, kurátor: Filip Šenk
kamera: Petr Polák, Jan Pokorný, střih: Jan Pokorný
Obrazy na výstavě se tak stávají prostorem a prostor se stává v některých případech obrazem. Nebo přesněji: některé přítomné obrazy dávají zkušenost prostoru a některá díla naopak prostor přetvářejí v obraz, obojí však za předpokladu ustavování hranic a jejich přechodů. Nikdy tak nejde o neutrální prázdno a neúčastnou rozprostraněnost. Znatelné je dění kontinuity a momenty prolínání, jichž je divák součástí.
Back to Top