Dům u Meteoru
Architekt:
Archport - www.archport.cz
Objekt je výtvarně dělen na tři svébytné hmoty, jednopodlažní částečně podsklepenou přístavbu, nejvyšší střední hmotu, která vytváří nároží objektu, a třetí mírně sníženou hmotou. Význam střední, nejvyšší hmoty je podpořen odlišným materiálovým pojetím fasády. Tato hmota bude mít fasádu z jemně profilovaného plechu, zbylé dvě budou mít fasádu z jemně strukturované, bílé omítky. Všechny tři hmoty budou zastřešeny pultovými střechami. Na rodinný dům bude v části odvrácené od ulice navazovat prostorná venkovní terasa tvořená propustným, dřevěným roštem.
Back to Top