Dům v Krkonoších
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz
Zpracování projektu řeší otázku tohoto domu filosoficky, kde je navrženo ideové spojení člověka s přírodou, souznění funkcí a podstaty přírodního člověka, rozhodnutého s tímto rámcem koexistovat, žít v něm soudobým životem a pečovat o něj. Pomáhá naplňovat jeho životní přesvědčení. Stavbu tvoří zatím jeden objekt téměř kopírující stavební půdorys zdemolovaného domu. A to ve zcela volné přírodě Krkonoš vzdálené od civilizace. Objekt je osazen do svažitého terénu tak, že 1. podzemní podlaží je ze severovýchodní strany zcela pod terénem.
Back to Top