Farní stodola Hostivař
Architekti:
Studio Raketoplán- raketoplan.com
Více než dvě staletí stará klasicistní stavba je součástí okrsku kulturní památky. Dlouhá léta sloužila jako hospodářská budova u fary. 
Po náročné rekonstrukci a práci mnoha lidí vznikl prostor určený k setkávání farníků ale i sousedů z celé Hostivaři. Původní objem a obrys je hodnotou, která zůstala zachována. Architektonický návrh reagoval na požadavek investora – více účelů v jednom a pod jednou střechou.
Back to Top