Industriální stopy v architektuře Plzně
Architekt:
různí autoři

Výstavní projekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně mapující nejvýznamnější stavby plzeňské industriální architektury v aktuálním stavu. Jednalo se o jednu z prvních větších prezentací industriálního dědictví Plzně. Projekt zahrnoval soubor 29 staveb plzeňských staveb původně výrobního či technického charakteru.