Loosovy interiéry v Plzni
Architekt:
Adolf Loos a spolupracovníci, 
zadavatel - Plzeň Turismus - www.adolfloosplzen.cz, Západočeská Galerie - www.zpc-galerie.cz
Za spolupráci děkuji Gabriele Darebné, Viktorii Lörinczové a Petře Vomelové.
V průběhu dvacátých a třicátých let navrhl Adolf Loos pozoruhodný soubor luxusních bytů v západočeské Plzni. Ve svých návrzích se nijak neomezoval a vytvořil unikátní interiérové celky, kterým se věnoval neméně důsledně než v jeho rozsáhlejších a známějších realizacích. Vznikla tak skupina bytů, které se po mnoha letech bádání a sofistikovaných rekonstrukcí nedávno zpřístupnily veřejnosti.
Klatovská 110 - Semlerova rezidence
Husova 58 - Brummelův dům
Klatovská 19 - Byt rodiny Hugo Semlera
Klatovská 12 - Byt doktora Vogla
Bendova 10 - Byt Krausových​​​​​​​
Back to Top