Modlitebna Církve bratrské Litomyšl
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz
Navržená stavba představuje  použití principů starověkých a novověkých architektur do jednoduchého konceptu využívajícího terénní konfiguraci. Dále transformaci principů různých klasických kultur.Stavba, ač malých rozměrů, „SAHÁ AŽ DO MRAKŮ“ a jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Zahloubením stavby dosáhneme optimální zvukové pohody na straně jedné a minimálního objemu na straně druhé
Back to Top