Osvětlení paláce ARA
Architekt:
Archport - www.archport.cz
V rámci plánované celkové rekonstrukce objektu paláce ARA na Jungmannově náměstí v Praze jsme byli přizváni k návrhu osvětlení fasády včetně nápisu na střeše budovy. Cílem bylo navrátit paláci původní neonové nasvětlení a vniknout mu současný a decentní charakter. Toto krásné zadání doprovázelo studium kvalitního stavebně historického průzkumu zpracovaným Ing. arch. Martinou Bártovou. Navržená typografie vychází z nápisu, který byl umístěný na obchodním domě Bílá Labuť v ulici Na Poříčí. Tento font se původnímu nápisu na paláci ARA podobal nejvíce. Zároveň svým úzkým tvarem dobře zapadá mezi vertikály vystupující nad atiku střechy a podporuje celkovou proporci stavby. Součástí návrhu je i konstrukce, na kterou je nápis ARA ukotven. Snahou bylo, aby byla konstrukce co nejméně rušivá a zároveň aby dostatečně odolávala silnému větru. Charakter neonového osvětlení nepřebíjí architektonické ztvárnění budovy, kterou původně navrhl architekt Milan Babuška a následně architekt František Řehák. Náš návrh zvýrazňuje vertikální a horizontální členění paláce a podporuje jeho dominantní postavení na Jungmannově náměstí.
Back to Top