Parkovací dům v Dolních Břežanech
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz, pilot dronu: Jakub Egermaier
Dvoupatrová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut. Půdorysně tvoří trojúhelník s konvexní stranou, využívá svahovitosti pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně je dům rozdělen na parkovací prostory s rampou a komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí a s vysokým estetickým prožitkem. Fasády východní a jižní jsou betonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat břečťanem a místními rostlinami. LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci a nakládání s vodou.
Back to Top