Lesovna
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz
Základní idea domu je znovuoživení historické tradiční lesovny. Její přizpůsobení dnešním potřebám, technickým možnostem, které zachovávají původní funkci, tedy péči o les, o krajinu, o životní prostředí. Studie navíc řeší tento problém filozoficky, kdy je navrženo ideové spojení člověka s přírodou, souznění funkcí a podstaty přírodního rámce a člověka, rozhodnutého s tímto rámcem koexistovat, žít v něm soudobým životem a pečovat o něj, pomáhat naplňovat jeho funkce.
Archetypální forma jednotlivých budov je dotažena do důsledku v exteriéru, taktéž zapojením do středu lesa, ve kterém se nachází. Interiéry jsou pak odkazem na nadstandardní vybavení lesních residencí minulých staletí ovšem ve zcela soudobém duchu.
Back to Top