První ze tří (Petrčane, Chorvatsko)
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz
Obdivujeme prastarou architekturu v Chorvatsku, protože je vzešlá duchem a materiálem ze země na které stojí. Proslulý bračský vápenec je onou trestí, která ve spojení s antickou architekturou historických center vytváří genia loci s nezapomenutelnou atmosférou. Na tyto vzácné souvislosti se pokoušíme navázat soudobým jazykem.
Back to Top