Rodinný dům v Břeclavi
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz
Dům stojí na dezurbanizované periferii města Břeclavi v bývalé zahrádkářské kolonii. Klienti zakoupili zahrádku, úzkou a dlouhou, jako těžko zastavitelnou parcelu. Ta byla sice plošně určená k bytové zástavbě, ale jako pozůstatek původní drobné parcelace využitelná převážně jako zahrádka. Tato nepříznivá situace dala vzniknout domu velmi dlouhé (v jednom směru) a úzké (ve směru příčném) dispozice. Přízemní dům je realizován ze ztraceného bednění v exteriéru pohledového, uvnitř obložen vrstvou překližky, střecha je ze železobetonu s hydroizolační stěrkou na bázi cementu, podlahy jsou uvnitř polyuretanové.
Back to Top