TechTower Plzeň
Ateliér:
Vojtěšek architekti,  Tereza Vojtěšková,  Milan Varvařovský
Konverze bývalého plzeňského pivovaru Světovar v jeden z nejmodernějších technologických parků v Česku.
Cílem návrhu bylo ve spolupráci s památkáři zachování a zdůraznění industriálního odkazu bývalé fabriky a její citlivé uzpůsobení nové funkci. 
Aby se budova dala nově využít, bylo v první řadě potřeba dovnitř přivézt denní světlo, jelikož původní fasády téměř žádná okna neměly. Nová okna byla přitom zvolena s lehce historizujícím členěním odpovídajícím industriálním stavbám. Zároveň bylo nutné vnitřní prostory vzájemně propojit a provázat – a to horizontálně i vertikálně – a promyslet jejich logické funkční využití i prostorové návaznosti. Pomocí vložených pater mohlo dojít také k navýšení kapacit.
Back to Top