Víkendový dům na Šumavě
Studio Markéty Cajthamlové - marketacajthamlova.cz
Autorky:
Markéta Cajthamlová, Petra Pelešková
Místo stavby je součástí Národního parku Šumava. Pod pozemkem vede poutní cesta Via Nova na Svatou Horu u Příbrami. Objekt jsme umístily dle zdejší stavební zvyklosti i vzhledem k využití krásných výhledů rovnoběžně s vrstevnicemi. Stavba je osazena do svahu s minimálními terénními úpravami. Pozemek není oplocen, tarasy z kamenných snosů po obvodě byly repasovány. Přírodní materiály v barevnosti shodné s původními staveními jsou tmavě mořené dřevo a světlá omítka. Dispozicí se dům blíží venkovskému stavení s typickým rozdělením na bydlení a servis. Kůlna, sklad a zadní vstup do domu je ze severu. K jihu a výhledům přiléhá světnice s tradiční pecí. Podkroví je ložnicové s obytnou halou. Dvě malé ložnice nad servisní netopenou částí slouží jako rezerva pro přespání návštěv.
Back to Top