Tři domy a dvůr
Architekt:
PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS - www.papousek-silhan.com
Koncepce se sestává ze tří objektů a nádvoří. Trojúhelníková část parcely vymezená hranicemi pozemku a potokem je poměrně malá a objemný provoz zázemí údržby se na ni vejde jen při vhodném řešení. Proto je provoz rozdělen do tří objektů. První objekt - Hala je jednopodlažní skeletový objekt cca 11 m široký a 34 m dlouhý. Hala je přisazena svoji delší stranou k hraně pozemku. 
Druhý objekt - objekt dílen a zázemí údržby je dvoupodlažní skeletový objekt 7,4 m široký a 23 m dlouhý a je nasazen svoji podélnou osou kolmo k hale a delší stranou k příjezdové cestě. Mezera mezi objekty bude sloužit jako brána. Kompozici objektů uzavírá třetí objekt, který se skládá z hospodářství sypkých hmot, myčky na strojovou techniku a malé benzínové stanice. Toto příslušenství je určeno jednotnou podobou a v bloku dlouhém 21,7m a širokém 5 m je umístěno podélně s hranou potoka. Celková kompozice je tedy uzavřená jako dvůr. Právě otevření objektů směrem do dvora umožňuje účelné využití malého prostoru. Objekty jsou bariérové, ke svému okolí se otáčí zády, a provoz ve dvoře tak nebude vizuálně vnímatelný z golfového hřiště ani z okolních pozemků určených v budoucnu k výstavbě rodinných domů.
Back to Top